ATELIER / EIGEN WERKThema:
Jij als kunstenaar (Autonoom werk maken)

Tijdens Atelier krijgen de leerlingen gedurende drie weken de tijd om vanuit een eigen gekozen discipline te werken. Dit doen zij aan de hand van een zelf bedacht concept. Dit wordt afgesloten met een expositie.

Duur: 4 lessen + thuisopdracht (10 uur)

Opdracht:
Tijdens de eerste lessen zal concept ontwikkeling voorop staan. Om tot een idee/concept te komen zal er ruimte worden gecreëerd voor het maken van schetsen (dit kan door middel van tekst, fotografie, film en tekenen). Er wordt onderling en klassikaal veel op elkaars en eigen werk gereflecteerd. Aan het eind van de lessenreeks wordt het werk gedocumenteerd voor in de portfoliomap. Dit traject zal worden afgesloten met een expositie waarin de leerlingen het gemaakte werk tentoonstellen voor familie en vrienden.Rosanne Versteeg & Jasmijn Kamsma — 2018